Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету Града Београда за 2022. годину* - обавезна поља

Шта би по вашем мишљењу требало да буде приоритет у буџету Града Београда за 2022. годину?
Област *
Наслов сугестије *
Опис сугестије *
Подносилац
Име и презиме
Адреса
Општина *
Насеље
Телефон *
Емаил *

© 2021. ЈКП Инфостан технологије